อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สะพานใหม่ - ดอนเมือง
ประเภทกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท ไผทอุดม จำกัด
เลขที่ 029-3-04670-0

ระดับชั้น หลักสูตร ค่าเทอม
อนุบาลปีที่ 2 Inspire 31,076.75
อนุบาลปีที่ 3 Inspire 31,176.75
ประถมศึกษาปีที่ 2 สามัญ 24,991.75
Gifted 36,791.75
ILP 1 31,891.75
ILP 2 34,291.75
ประถมศึกษาปีที่ 3 สามัญ 24,991.75
Gifted 36,791.75
ILP 1 31,891.75
ILP 2 34,291.75
ประถมศึกษาปีที่ 4 สามัญ 25,391.75
Gifted 37,191.75
ILP 1 32,291.75
ILP 2 34,691.75
ประถมศึกษาปีที่ 5 สามัญ 25,791.75
Gifted 37,991.75
ILP 1 32,991.75
ILP 2 35,391.75
ILP 3 41,141.75
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามัญ 25,791.75
Gifted 37,991.75
ILP 1 32,991.75
ILP 2 35,391.75
ILP 3 41,141.75
มัธยมศึกษาปีที่ 1 Inspire 28,001.25
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามัญ 25,701.25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามัญ 25,701.25
IP 1 - 6 International 72,100.00